Máte toho dosť v zamestnaní a nestíhate to doma dať do poriadku? 

Konečne si chcete oddýchnuť od domácich prác?

Veríme Vám a preto túto prácu treba nechať tým, ktorí to urobia namiesto Vás a veľmi radi. 

Čas, ktorý ušetrite, môžete venovať rodine, relaxovaniu alebo svojim priateľom.

 

Celková cena objednávky je stanovená podľa druhu a rozsahu vykonaných čistiacich prác. Cena taktiež závisí od miery znečistenia povrchu. Minimálna cena objednávky je 40 € jednorazovo.